"Som en del av marinens övervakningsinsatser har NRP Setúbal satts in för att följa med den ryska federationens tankningsfartyg MOD Altay Kola och fortsätta den övervakningsinsats som de allierade länderna och Nato har inlett i Nordsjön", står det i kommunikén som skickats till Notícias ao Minuto.

Marinens havspatrullfartyg följde fartyget från Portugals nordkust till gränsen till Vila Real de Santo António, vilket motsvarar 362 sjömil, motsvarande cirka 670 kilometer.

Den portugisiska flottan understryker att den "upprätthåller en aktiv övervakning av områden av nationellt intresse", genom sitt maritima operationscenter som "säkerställer tillräcklig beredskap hos fartygens resurser för att främja och skydda Portugals intressen i och genom havet".

I januari övervakade marinen också under flera dagar att fartyg från Ryska federationen passerade utanför Portugals kust.

Relaterade artiklar: