Regeringen offentliggjorde paketet med åtgärder för att lösa bostadskrisen den 13 februari. Ett av de skattefria förslagen gäller kapitalvinster från försäljning av fastigheter till staten för bostadsändamål. Det är nu känt att åtgärden kommer att gälla alla typer av ägare utan undantag, enligt en rapport från Público. Således kan enheter som investeringsfonder eller företag med huvudkontor i offshores också ha rätt till skattebefrielse om de säljer fastigheter till staten.

För tillfället är regeringens förslag fortfarande föremål för offentligt samråd och kan genomgå ändringar, vars ordalydelse ännu inte är känd. När det gäller befrielsen från kapitalvinster vill regeringen, för att öka det offentliga bostadsbeståndet, inte fastställa undantag när det gäller vilken typ av enhet som kan dra nytta av denna skattebefrielse. Detta inkluderar alltså investeringsfonder eller företag som är baserade i skatteparadis. Genom att inte utesluta någon typ av ägare från skattebefrielsen vill man säkerställa åtgärdens effektivitet och räckvidd.

Regeringen hoppas att införandet av denna skattebefrielse - som i slutändan kommer att leda till högre försäljningsvinster - kommer att vara tillräckligt för att övertyga ägarna om att sälja till lägre priser än vad som praktiseras. Det faktum att undantagen inte är definierade kommer dock att innebära att enheter som drog nytta av den senaste finanskrisen (köpte fastigheter till mycket låga priser och hyrde ut dem till priser som var mycket högre än de priser som tillämpades) nu kan tjäna ännu mer om de väljer att sälja fastigheterna till staten.