I ett uttalande sade den nationella sjöfartsmyndigheten(AMN) att den gemensamma operationen med den portugisiska flottan och flygvapnet resulterade i att man identifierade männen som var spanska medborgare, mellan 33 och 55 år gamla, och som fångades upp under övervakningen av "misstänkta rörelser" på fartygen.

Enligt denna myndighet genomfördes "två operationer på internationellt vatten, riktade mot dessa fartyg", cirka 80 sjömil, motsvarande cirka 148 kilometer, söder om kontinentalt territorium.


"En av angreppen genomfördes av marinen, som opererades av marinkåren, och den andra genomfördes av den nationella sjöfartsmyndigheten, genom sjöpolisen", fortsätter uttalandet.

Fartygen fördes till hamnen i Faro för att genomföra utredningsarbetet, liksom de fyra männen.