"Banco de Portugal varnar för att den enhet som verkar via profilen i det sociala nätverket Facebook som är tillgänglig på https://www.facebook.com/profile.php?id=100063992654281, inte, vid detta datum, och inte heller har den någonsin varit kvalificerad för att i Portugal bedriva någon finansiell verksamhet som är förbehållen institutioner som står under tillsyn av Portugals centralbank, nämligen beviljande, förmedling och rådgivning av krediter", uppger BdP.

Enligt NM varnade banktillsynsmyndigheten några minuter senare i ett nytt uttalande för att "de enheter som är verksamma via profiler i det sociala nätverket Facebook som finns tillgängliga på https://www.facebook.com/profile.php?id=100070707615670 och https://www .facebook.com/people/Empr%C3%A9stimo-online/100054348486539/" inte heller har tillstånd att utöva verksamhet.

Tillsynsmyndigheten påminner om att kreditgivning "är förbehållen enheter som har tillstånd att utöva den", i enlighet med lagens bestämmelser.

Förteckningen över enheter som har tillstånd att utöva denna typ av finansiell verksamhet finns här.