Enligt Positive. Nyheter: "Det banbrytande lagförslaget är en del av en bredare lag som även omfattar gratis tillhandahållande av mensprodukter i skolor och fängelser. Förra året blev Skottland det första landet att garantera rätten till fri mens.