Enligt NM uppgick registreringarna av lätta personbilar av denna typ till 13 433 enheter från januari till februari 2023, vilket innebär en positiv variation på 59,3 procent jämfört med samma period 2022.

Om man tittar specifikt på elbilar så var det i februari 2023 en ökning med 143,4 procent jämfört med samma månad 2022, då 2 592 nya personbilar registrerades. Under de två månaderna 2023 var det en ökning med 139,3 procent, jämfört med samma period föregående år, av nya elektriska lätta personbilar, med 4 850 registrerade enheter.

Som ett tillägg till detta fenomen, och som också bidrog till det, var Tesla ett av de märken som växte mest i början av året.