Föreläsningen kommer att översättas till engelska på ett digitalt stöd under hela sin tid. Syftet är att utbilda befolkningen om en nödsituation och hur man reagerar på den när det gäller djur. Konferensen är öppen för allmänheten.

De inbjudna talarna är doktor Leonor Teixeira från Albufeiras räddningstjänst, veterinär Nuno Paixão och slutligen kommendörkapten Rui Lopes från brandkåren i Monchique.

Talarna kommer att ta upp följande ämnen: Kommunala nöd- och räddningsplaner och djur, samordnade åtgärder från olika institutioner i räddningsprocessen, kommunernas och ägarnas roll vid en katastrofsituation.