Enligt Notícias ao Minuto"beklagar styrelsen för Centro Hospitalar Barreiro Montijo vad som hände" och meddelar att den kommer att inleda en utredning "i syfte att fastställa fakta och eventuellt ansvar".

Samma källa uppger också att Centro Hospitalar Barreiro Montijo, "för att skydda alla patienters rätt att bevara sitt privatliv, är förhindrat att offentligt uttala sig om den vård som tillhandahållits", men bekräftar att "mamman och det nyfödda barnet är vid god hälsa".

Det bör noteras att enligt Correio da Manhã, den tidning som först spred nyheten, hade förlossningen hjälp av den nyföddes far och svägerska.

Det var först efter förlossningen som båda transporterades till sjukhusets inre, trots att den obstetriska akutmottagningen och förlossningsblocket fungerade.

Till publikationen avslöjade familjen att även efter att barnet hade fötts väntade mor och barn "mer än en halvtimme på att få hjälp, så de tänker lämna in ett klagomål till domstol".

Till Notícias ao Minuto bekräftade styrelsen för Centro Hospitalar Barreiro Montijo att "CHBM:s akutmottagning för obstetrik och gynekologi fungerade (och fungerar fortfarande) utan begränsningar, med den personal som behövs för att garantera vård".