Renoveringen av byggnaden syftar till att "hedra Alvor och det rika maritima arvet" och nu finns det en interaktiv kiosk med detaljerad information om den historiska fiskebyns identitet, uppger Portimãos handelskammare i ett uttalande.

Genom den interaktiva kiosken kommer besökarna att få tillgång till uppgifter "om människans ockupation av området, med några av de viktigaste aktiviteterna och utrymmena över tid, det materiella och immateriella arvet som består av de viktigaste lokala fiskekunsterna och utforskningen av Alvors flodmynning".

Interventionen "är ett utomhusprojekt för Portimão-museet som under de senaste tre åren har samlat in värdefulla tillgångar från Alvors befolkning, vilket har bidragit till den interaktiva modulen".

Enligt kommunen "är det en del av kommunens planer på att integrera auktionen och dess omgivningar i turistkretsar med anknytning till kultur- och naturarv, sjöfart, fiske och miljömässig hållbarhet eller ekoturism".

Invigningen av det nya kulturutrymmet, som är planerad till lördag kl. 16.00, är en del av firandet av 35-årsdagen av Alvors upphöjning till kategorin by.

Saneringsprojektet för fastigheten, som ägs av Docapesca, inleddes 2020 av Portimão kommun inom ramen för MAR2020-programmet.