Mötesplatsen är Madrugada Centre på Rua Direita 44 FR/A, Praia da Luz, Lagos 8600 - 160.

De frågor som kommer att behandlas är bland annat godkännande av protokollet från bolagsstämman den 26 november 2022, granskning av räkenskaperna för 2022 och rapporten från skattmästaren och finansrådet samt granskning av ordförandens handlingsplan.

Observera att detta möte endast får besökas av medlemmar vars årliga medlemsavgifter är aktuella.

Carol Whittamore

Ordförande för generalförsamlingen

Madrugada Associação