Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Portugal är fortfarande betydande och har enligt Eurostat och ECO:s rapport ökat under tre år i rad. Enligt uppgifter som nyligen släpptes av EU:s studiebyrå ökade paritetskvoten från 8,9 procent 2018 till 11,9 procent i slutet av 2021.

Löneklyftan ökar

Av de 25 EU-länder för vilka Eurostat samlat in uppgifter var det bara Portugal och tre andra länder (Ungern, Rumänien och Norge) som noterade en ökning av löneklyftan mellan män och kvinnor under den här perioden.

Även om man antar en mer optimistisk synvinkel och räknar med att löneklyftan mellan män och kvinnor i Portugal i framtiden kommer att minska i samma takt som under de senaste fem åren (-0,4 procentenheter per år), kommer det enligt ECO:s beräkningar att dröja till 2051 innan det råder lönejämlikhet mellan män och kvinnor i Portugal.

Bland de 25 länder i det europeiska blocket som Eurostat presenterar uppgifter om kommer Portugal att vara det 15:e landet där löneglidning mellan könen kommer att uppnås tidigare, efter länder som Luxemburg, som uppnådde löneglidning 2021, Spanien (2029), Belgien (2046) eller Tyskland (2047). Trots detta kommer det att vara 35 år tidigare än genomsnittet för EU-länderna och 104 år tidigare än vad Världsekonomiskt forum beräknar för att uppnå paritet i världen.