I ett uttalande förklarar ASAE att myndigheterna inte hittade någon registrering av aktören i fråga hos generaldirektoratet för livsmedel och veterinärmedicin(DGAV), "och inte heller dokument som skulle göra det möjligt att spåra den befintliga produkten (bläckfisk), vilket är ett obligatoriskt villkor för att utöva verksamhet och bedriva handel inom gemenskapen".

De 8,5 ton färska och frysta bläckfiskarna har direkt undersökts i makroskop.

Veterinären "ansåg att av de 8,5 ton färsk och fryst bläckfisk som beslagtogs hade 6,5 ton inte genomgått några organoleptiska förändringar och uppfyllde de hälsokrav som krävs för att kunna användas som livsmedel, och han fastställde att de skulle överlämnas till Banco Alimentar Contra Fome de Faro för omedelbar konsumtion".

De återstående 1,5 ton av den beslagtagna bläckfiskena klarade inte de nödvändiga testerna och myndigheterna utförde "destruktionen av den i en lagligt godkänd enhet för omvandling av biprodukter".