Förfarandet följer på inspektioner av 960 aktörer som ledde till att ASAE upptäckte vinstmarginaler på över 50 % för lök.

Dessa slutsatser ingår i myndighetens senaste analys av de stigande livsmedelspriserna, som presenterades vid en presskonferens på ekonomi- och havsministeriet i Lissabon.

"960 ekonomiska aktörer inspekterades [...] och vi inledde 51 straffrättsliga förfaranden för spekulation", framhöll ASAE:s generalinspektör Pedro Portugal Gaspar.

ASAE inledde också 91 administrativa brottsförfaranden, inom ramen för dessa åtgärder som har pågått sedan andra halvåret 2022.