I ett uttalande som skickades till värdepappersmarknadskommissionen(CMVM) sade Impresa att de totala intäkterna sjönk med 2,6 procent till 185,2 miljoner euro, men "det var det näst bästa resultatet, när det gäller omsättning, under de senaste fem åren".

Resultatet före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) sjönk med 45,5 % till 16,8 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna ökade med 5,7 % till 168,5 miljoner euro, vilket enligt Impresa "främst berodde på reaktionen på datorattacken i januari" förra året, "ökningen av produktions- och energikostnaderna, täckningen av kriget i Ukraina, den ökade konkurrenskraften hos SIC och kompensationen".

Förra året minskade den räntebärande nettoskulden med 31,4 miljoner euro, eller 22,6 procent, till 107,2 miljoner euro.