Identifieringen av dessa personer som offer för brottet människohandel gjordes efter en inspektion som SEF genomförde under veckan i det västligaste området i Faro-distriktet i syfte att "bekräfta adressen för några utländska medborgare" i en bostad, uppgav SEF i ett uttalande.

"Det konstaterades att de sex medborgarna lockades in i ursprungslandet med löfte om arbete i Portugal inom jordbruket, med rätt till boende och efterföljande legalisering, där varje invandrare betalade 13 000 euro för processen".

Utlännings- och gränsbevakningstjänsten underströk att den insamlade informationen ledde till slutsatsen att "dessa medborgare var tvungna att tillgripa krediter och hjälp från familjemedlemmar för att samla ihop de nödvändiga pengarna" för att betala elementen i det illegala nätverk som ansvarade för resan till Portugal.

När SEF:s inspektörer inledde inspektionen för att bekräfta adressen "fann de att 24 utländska medborgare, av indostanskt ursprung, bodde i samma hus" och blev varnade "för den utsatta situationen för en grupp på fem medborgare som delade rum där", sade säkerhetstjänsten.

Samma källa tillade att inspektörerna fann att "fem medborgare har varit i Portugal i fyra månader med arbetsvisum" och bekräftade "tecknen" på att dessa män var "offer för människohandel".

De fem invandrarna "skickades till Faro, där tekniker från Association for Family Planning (APF), som ingår i ett specialiserat multidisciplinärt team, intervjuade dem och markerade att de var offer", och de "garanterades hjälp och skydd".