"Med tanke på den epidemiska situationens utveckling och behovet av att underlätta personalförändringar får passagerare på direktflyg från Portugal till Kina från och med den 15 mars 2023 använda antigentest (inklusive självtest) i stället för nukleinsyretest", står det i uttalandet, som publicerats på kinesiska på ambassadens webbplats.

Portugal är ett av de 32 länder från vilka det inte längre är nödvändigt att uppvisa ett negativt PCR-test för viruset när man reser till Kina.

I fredags inkluderade de kinesiska myndigheterna också Portugal i en andra grupp av länder dit de kommer att tillåta gruppresor för turism.

I början av februari tillät Peking återigen gruppresor till ett 20-tal länder, däribland destinationer som Thailand och Indonesien. Från och med den 15 mars kommer kinesiska turister som reser i organiserade grupper att kunna besöka över 40 länder, däribland Brasilien, Frankrike och Spanien.

Enligt uppgifter som Tiago Brito, Turismo de Portugals ständiga representant i Kina, lämnat till Lusa besökte över 385 000 kineser Portugal under 2019, året före pandemin. Turister från Kina spenderade sammanlagt 224 miljoner euro i landet, en ökning med 20 procent jämfört med 2018.