Enligt Correio da Manhã är det i Lissabon kommun som flest människor väntar på en bostad, med 9 700 sökande (familjer/individer) registrerade och på väntelistan. Sintra, Cascais och Oeiras följer på listan med 3 000, 2 794 respektive 2 700 prenumeranter. Även i Loures och Setúbal finns det många som väntar på en bostad: mer än tusen i båda fallen.

Publikationen skriver att bostadsbristen delvis kommer att lösas av de 85 ansökningarna, till ett värde av 300 miljoner euro, till bostadsprogram som stöds av återhämtnings- och återhämtningsplanen (PRR), från de olika kommunerna. Problemet är att de flesta av dessa projekt ännu inte har kommit igång, och i januari godkändes endast 40 ansökningar.