Studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science, är resultatet av en analys av radarbilder av Venus yta som togs av den amerikanska rymdsonden Magalhães mellan 1990 och 1992 (sonden avaktiverades 1994).

Enligt forskare från det amerikanska universitetet i Alaska som genomförde analysen visar bilderna en vulkanisk skorsten (en av de viktigaste strukturerna i en vulkan) som expanderat och ändrat form, vilket tyder på att det nyligen förekommit vulkanisk aktivitet på planeten.

En vulkanisk skorsten är en kanal genom vilken gaser, lava och aska stöts ut under ett utbrott.

Många vulkaner har identifierats på Venus yta, och även om ingen av dem har observerats i utbrott, har vissa tidigare studier föreslagit att pågående vulkanisk aktivitet på Venus kan förekomma i olika regioner på planeten.

Enligt artikeln i Science kan förändringar på den intilliggande ytan ha orsakats av ett lavaström som utgick från skorstenen, och forskarna tolkar dessa förändringar som bevis på nyligen genomförd vulkanisk aktivitet på Venus.

Planetens yta beskrivs som geologiskt ung jämfört med alla andra stenkroppar i solsystemet, med undantag för jorden och en av Jupiters månar.