Marcelo Rebelo de Sousa vädjar om detta i ett meddelande som publicerats på den officiella webbplatsen för republikens ordförandeskap.

På denna internationella kampdag för avskaffande av rasdiskriminering uppmanar republikens president till "enighet kring ett mer inkluderande och mindre orättvist Portugal, där möjligheten till ett värdigt och fullvärdigt liv kan vara inom räckhåll för alla, oavsett etnicitet och ursprung".

"I en tid av utmaningar - från den senaste pandemin till effekterna av Rysslands invasion av Ukraina och dess inverkan på allas vardag - låt oss inte tillåta att fördomar och misstro tar plats för vänskap, öppen dialog och god grannsämja", sade statschefen.

"Låt oss fokusera på det som för oss närmare varandra. Må det land som vi lämnar till nästa generation vara mer rättvist i mångfalden än det land som vi föddes i", tillägger Marcelo Rebelo de Sousa.

Förenta nationerna(FN) har fastställt den 21 mars som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering till minne av Sharpeville-massakern i Sydafrika.

Den 21 mars 1960 i Sharpeville öppnade sydafrikansk polis eld och dödade 69 personer i en fredlig demonstration mot apartheidregimens lagstiftning om rasåtskillnad.