Carla Reis, ägare av ett lokalt boende och initiativtagare till protesten, förklarade för Lusa att koncentrationerna kommer att äga rum samtidigt i Lissabon, Porto och Faro.

"Skälen är desamma som fick oss att demonstrera den 1 mars: försvaret av AL. Den 30:e kommer regeringen att godkänna den återstående uppsättningen åtgärder som ingår i paketet Fler bostäder, den här gången åtgärder som direkt berör AL", sade hon.

Enligt Carla Reis är den mest oroande åtgärden den som "ger bostadsrättsföreningarna makten att utan någon form av mellanhand förbjuda verksamheten, förhindra öppnandet av nya AL och förbjuda verksamheten i de som redan finns", oavsett om de orsakat någon form av störning eller inte.

"Vi håller inte med om denna åtgärd. Vi anser att den är onödig och kommer att främja ett krig mellan grannarna. Vi anser att den är skadlig. Vi håller inte heller med om tilläggsavgifterna, det extraordinära bidraget på AL som är 35 procent, skattehöjningen, dubbelbeskattningen som kommer att fokusera på AL som befinner sig i vissa områden med urban press", sade affärskvinnan.

Carla Reis framhöll också att AL-licenserna skulle upphöra att gälla utan att man tog hänsyn till de olika förhållandena i landet.

Samlingarna kommer att äga rum samtidigt kl. 12.00 den 30 i Porto, intill huvudingången till Mercado do Bolhão, på Praça do Município, i Lissabon och framför stadshuset i Faro.