"Tills regeringen godkänner vårt förslag kommer vi att fortsätta att strejka", förklarade en källa i SPAC:s styrelse och insisterade på att "regeringen saknar viljan att godkänna" det förslag som TAP kommit överens om.

Avtalet mellan TAP och facket garanterar att "de arbetsvillkor som drogs in i 2022 års avtal ersätts".

I ett uttalande från SPAC med titeln "Strejk i april om regeringen inte ratificerar avtalet" förklarar facket att piloterna godkände TAP:s förslag till revidering av arbetsvillkoren för piloter som införts genom det tillfälliga nödavtalet, vid bolagsstämman för att diskutera det protokoll som TAP föreslagit efter de förhandlingar som förts med facket.

"I enlighet med de krav som presenterades av SPAC utarbetade TAP det förslag som godkändes av piloterna, med deltagande (personligen eller genom fullmakt) av 655 medlemmar, med 341 röster för (50,6 %), av protokollet för översyn av de villkor som införts genom det tillfälliga nödavtalet", säger de.

Fackföreningen uppger dock att "avtalets effektivitet var beroende av att det godkändes" av den statliga aktieägaren, när det gäller TAP, och av pilotförsamlingen, när det gäller SPAC.

"Eftersom endast SPAC, i pilotförsamlingen, och TAP:s verkställande utskott har nått en överenskommelse, har avtalets ikraftträdande fram till denna tidpunkt, i avsaknad av en manifestation från aktieägaren, ännu inte uppnåtts", förklarar de och motiverar därmed den godkända strejken bland piloterna.

Förhandsbeskedet om strejken den 7, 8, 9 och 10 april godkändes av piloterna med 515 röster för (87,1 % av det totala antalet röster).