I ett uttalande klargjorde ASAE att det mousserande vinet, vars värde uppgick till 25 940 euro, beslagtogs under en inspektion som gällde beredning, distribution och marknadsföring av viner i Bairrada-regionen.

Under insatsen beslagtogs 10 854 flaskor mousserande vin från en ekonomisk aktör, på grund av att det hade upptäckts att vinet hade buteljerats och märkts, "utan att vinframställningsprocessen hade tagit mer än 90 dagar, vilket fastställs i gällande lagstiftning".

Det mousserande vinet var färdigt att introduceras på den kommersiella marknaden, som om det var ett mousserande kvalitetsvin med särskilda egenskaper, vilket vilseledde konsumenten när det gällde metoden för framställning av mousserande vin.

"Till följd av detta inleddes respektive förfarande för administrativ överträdelse för att ha buteljerat och märkt vinet som om det vore mousserande kvalitetsvin, och företaget meddelades också att det skulle dra tillbaka det mousserande vinet som det redan hade sålt under dessa omständigheter från den kommersiella marknaden, med risk för att drabbas av ett brott för olydnad".


Author
TPN/Lusa