Den innehåller en förteckning över alla de saker som världens länder skulle kunna och borde göra, men det gjorde varje tidigare rapport också, och de flesta länder ligger fortfarande långt under minimikraven.

Rapportförfattarna medger till och med att det "eftersträvansvärda" målet att aldrig låta den globala medeltemperaturen överstiga 1,5 grader C högre än den förindustriella nivån definitivt kommer att missas. Det antogs formellt av IPCC för bara fem år sedan, men det är redan för sent att stoppa uppvärmningen under +1,5 °C.


"Det har alltid varit tydligt inom IPCC och inom klimatvetenskapen att det inte är särskilt troligt att vi alltid kommer att hålla oss under 1,5 °C", säger Oliver Geden, som ingick i rapportens centrala skrivargrupp. Det har alltid varit klart för mig också, men jag minns inte att IPCC någonsin officiellt erkände det före förra helgen.

Det nya modeordet är "overshoot", som i "Ja, vi kommer att överskrida 1,5 °C ett tag, men misströsta inte. Vi kommer att komma tillbaka under den nivån så fort vi kan. Lycka till med det.

De griper efter halmstrån. Vetenskapsmännen drar sina streck och låter positiva eftersom de måste få regeringarna att fortsätta att engagera sig i processen. Regeringarna har inte råd att gå för långt före den allmänna opinionen i sina egna hemländer. Och de sista utgångarna på vägen till helvetet blinkar förbi just nu.

Vi har redan all den teknik, de tillgångar och den kunskap som vi skulle behöva för att snabbt minska utsläppen och hålla oss under 1,5 °C, men den politiska viljan finns inte, vilket till och med IPCC nu implicit erkänner. Människor lider ännu inte tillräckligt mycket för att ge frågan sin fulla uppmärksamhet.

I mitten av 2030-talet, när vi befinner oss i "overshoot", kommer den politiska viljan och känslan av brådska att finnas, eftersom vilda väderförhållanden av alla slag kommer att drabba människor hårt. Men då kommer vi att ha lämnat det så sent att vi snarast kommer att behöva en teknik som ger resultat mycket snabbt och som håller värmen nere.

"Koldioxidavskiljning" (CDR), som också förvirrande nog kallas "negativa utsläpp", är IPPC:s föredragna "räddningsteknik" för tillfället. Den kan teoretiskt sett dra tillbaka stora mängder växthusgaser ur atmosfären och kan vara en stor del av lösningen på lång sikt, men den kan inte rädda oss på kort sikt.

CDR är långsamt verkande och dyrt; raka motsatsen till en snabb lösning. Bygg gärna några fullskaliga anläggningar för att reda ut problemen med de olika föreslagna CDR-processerna, men om inte utsläppen sjunker på ett mirakulöst sätt kommer mängden koldioxid i luften att leda till att vi kommer att bryta igenom nivån "aldrig överskrida" +1,5 °C senast 2030.

Att vara "förpliktigad" till det är inte samma sak som att faktiskt uppleva det. Det finns alltid en fördröjning mellan när man släpper ut en viss mängd koldioxid i atmosfären och när dess fulla uppvärmningseffekt märks. Låt oss säga att det ger oss ytterligare fem år, men år 2035 kommer den extra värmen förmodligen att aktivera flera av de mer känsliga "tipping points".

Om vi verkligen förväntar oss att uppvärmningen kommer att stiga över 1,5 °C så snart finns det bara en sak som tillfälligt kan hålla värmen nere, undvika att "tipping points" korsas och göra det möjligt för oss att fortsätta med det viktiga arbetet med att minska utsläppen. Det är "hantering av solstrålning" (SRM).

Att reflektera en eller två procent av det inkommande solljuset låter farligt och dyrt, men det skulle faktiskt vara ganska billigt, åtminstone jämfört med kostnaden för CDR. Alla ingrepp i jordsystemets funktionssätt måste få vissa oönskade bieffekter, men hittills har man inte kunnat konstatera några större hinder.

IPCC börjar motvilligt acceptera att SRM-åtgärder kan vara nödvändiga, men precis som Amerika i det påstådda Winston Churchill-citatet kommer man inte att göra det rätta förrän man har uttömt alla alternativa strategier. Man glömmer att det kommer att ta minst tio år att forska på och installera hårdvara för en SRM-teknik innan den kan användas.

Ett stort antal stora, välfinansierade forskningsprojekt bör vara igång just nu för att bekräfta SRM:s potential och identifiera eventuella risker, så att det finns tillgängligt för användning i mitten av 2030-talet om vi behöver det (och det ser ut som om vi kommer att göra det). Ändå är all utomhusforskning om SRM, även i minsta skala, fortfarande förbjuden. Puritanerna styr fortfarande.