Den portugisiska marknaden upplevde en 878-procentig ökning av antalet leveranser under de två första månaderna 2023, och en av 25 Teslas som säljs i EU har Portugal som destination.

Under januari och februari 2023 mer än fördubblade Tesla billeveranserna i Europeiska unionen och gick om konkurrenter som Nissan och Volvo.

Denna betydande ökning av leveranserna visar på ett växande intresse för elbilar i Portugal.


Author
TPN/Lusa