SPAC:s ledning meddelade i ett uttalande att "i motsats till vad som publicerats sedan i måndags, har TAP:s verkställande kommitté först i dag (29 mars) underrättats om att protokollet om översyn av villkoren i det tillfälliga nödavtalet har godkänts av aktieägaren, som företräds av finans- och infrastrukturministeriet".

"Som SPAC meddelade från början och så snart denna formalitet har uppfyllts av regeringen, kommer det förhandsmeddelande om strejk från TAP Air Portugals piloter, som meddelades den 23 mars, att upphävas", sade han.