1 - Kan du ge oss en kort introduktion till SIA och ditt team?


SIA Arquitectura grundades 2007 av Sofia Pinto Basto, Inês Cordovil och Ana Cravinho. Byrån arbetar tillsammans med en grupp av externa medarbetare och associerade som konsoliderar och bygger upp sig själv enligt projektets behov. SIA:s arbete började med renovering av småskaliga byggnader, med ett tillvägagångssätt för att tolka både deras historiska modifieringar och praktiska anpassningar. Med tiden växte projekten i omfattning. Vår forskning om renovering fortsätter att ligga till grund för vår praktik, även i nya projekt, i den mån den formar vår blick mot varje plats och programs särart (i motsats till en upprepning eller en "standardisering" av modeller). Vårt mål är att omvandla det befintliga genom att förstå, anpassa eller ersätta. Arkitekturen innebär val och övertygelse om att små, rigorösa och relevanta åtgärder naturligtvis förstärks.

Att

lyssna är den viktigaste övningen i vårt yrke

.

2 - Vad var din inspiration bakom utformningen av Atelier-projektet?

Projektet syftar till att införa skalan och atmosfären hos en industribyggnad i en bostadstypologi, som svar på Marvilas hybrida och kreativa identitet. Det materialiseras till exempel i fasadens abstraktion och de öppna typologierna med reducerade perifera cirkulationer

.

3 - Vilka designelement prioriterade du för att se till att varje bostad är både funktionell och visuellt tilltalande?

Vi prioriterade generösa bostadsområden och öppna utrymmen som förbinder inre och yttre atmosfärer. Naturligt ljus och dess fördelning var också högst prioriterat under designprocessen. Vi ville utforska hur det kunde spridas i hela huset och leka med "formen" av dess skugga.4 - Införde ni den tidigare ateljéns historia och karaktär i utformningen av radhusen?


Ja, vi tycker att minnet av den tidigare ateljén är en närvaro. Även om det kommer subtilt och metaforiskt med tanke på skillnaden i program

.

5 - Kan ni gå igenom husens layout och planlösning?


Byggnaden har 8 lägenheter med olika typologier, T1 till T4. Planlösningarna tenderar att vara flexibla när det gäller beläggning med en rumslig fluiditet som möter en mer modern livsstil. Varje bostad är organiserad kring en stor central öppen planlösning som påminner om de "Lofts" som förknippas med industriella byggnader i städerna och som förstärker skalan

.

Lägenheternas planlösning har utformats kring vardagsrummet, som också är ingång och fördelningsutrymme för sovrummen. Detta stora utrymme innehåller vardagsrum, matsal och kök, med dubbel sidobelysning och ventilation från öst och väst, som sträcker sig till balkongerna och utomhusträdgårdarna.
Husen på bottenvåningen har ett privilegierat förhållande till trädgårdarna i väster, generösa takhöjder och innergårdar som en buffert mot gatan, med filtrerat ljus genom fasaden. På de mellanliggande våningarna (1:a till 3:e) har lägenheterna en identisk rumslig och programmatisk organisation, vilket möjliggör en typologisk variation från T2 till T4, beroende på om ett av rummen tilldelas fraktionen på höger eller vänster sida. Husen på första våningen utmärker sig genom sitt förhållande till trädgården och på tredje våningen genom de lutande takhöjderna som drar nytta av takets utformning.


Credits: Författare: Credits: Tillhandahållen bild, Författare: C:

Credits: Tillhandahållen bild; Författare: Kund: Client;
Credits: Supplied Supplyed: Client; Credits: Credits: Supplied: Client; Supplied Image; Författare: Kund: Client;


6 - Vilka material har du valt för renoveringen och varför?

Vårt mål var att bygga en ny byggnad med karaktären av en gammal industribyggnad. Vi tror att känslan av komfort är direkt förknippad med minnet av utrymmen med tydliga identiteter som är en del av vår kollektiva historia.
Småskaliga industribyggnader använde sig av aktuella, enkla material som åldras väl. Våra materialval omfattar naturligt brända och vaxade trägolv, kalkputs och terrazzo i badrummen.
Ett annat omtolkat element är glasningen på fasaderna, storskaliga fönster med en konstant rytm, skyddade med ett känsligt lager av skärmar och gardiner.
7 - Vilken var den största utmaningen du stod inför under designprocessen, och hur övervann du den

?

Den största utmaningen var förmodligen materialet i huvudfasaden. Vi hade från början en idé om att använda en skärm som en slöja av intimitet för interiören (som en japansk skärm) och samtidigt som ett performativt element i fasadens uttryck mot gatan.
Fasadmaterialet hade en rad designförutsättningar, för att bli ett poetiskt element, till exempel skuggornas djup, och mer tekniska frågor som integreringen av dess struktur eller det termiska beteendet.
Vi bestämde oss för att använda ett system med förspända skärmar, som är mindre vanligt i bostadshus, för att bygga upp denna ambition om en abstrakt fasad som döljer och avslöjar.7 - Fanns det några designval som ni gjorde som påverkades av pandemin och dess inverkan på hur människor använder och interagerar med sina hem?

Projektet hade redan införlivat olika aspekter som förstärktes under pandemin, till exempel generösa bostadsområden, olika atmosfärer, naturligt ljus och öppna utrymmen som förbinder interiör och exteriör.

Kanske påverkade grönområdenas betydelse för kvaliteten på vårt vardagsliv (som blev uppenbar i pandemisituationen) indirekt beslutet att skapa fyra privata trädgårdar i stället för två.


8 - Hur maximerade ni det naturliga ljuset och utomhusutrymmena i utformningen av bostäderna?

Vardagsrummens utformning med dubbla aspekter, som förbinder de östra och västra fasaderna, främjar korsningen av naturligt ljus genom utrymmet under dagen. Detta ger olika atmosfärer i rummet på grund av färgskiftningar och skuggor. Det förlänger det inre rummet till det yttre mot gatan och trädgården.

Trädgårdarna har utformats tillsammans med landskapsarkitekterna BALDIOS. Vi ansåg att trädgården borde vara jordnära i sin organiska utformning och materialitet som betonar byggnadens lätthet.


Credits: Författare: Citat: C:

Cr

e

dits: Författare: Client;

Credits:

Författare: Citat från: Climaline: Client: Client;


9 - Vad är det med Marvila som du tror lockar konstnärer och kreatörer att etablera sig där?


Om

vi återgår till idén att vi känner oss attraherade av stadsområden med igenkännbara identiteter som är en del av vårt "genetiska minne", är Marvila ett av dessa stadsområden. Marvila har sin egen identitet som hamnstad, med flodens vibrationer och byggnader i olika skala som växlar mellan industriella lagerlokaler, små bostadsbyggnader och radhus.

Man kan också hitta en ny centralitet på platser som en gång var perifera, på grund av sökandet efter områden med mer överkomliga priser när de traditionella historiska centrumen blir allt dyrare. Kreativa industrier är ofta pionjärer som driver denna typ av fenomen, med tanke på deras behov av större utrymmen till rimliga priser och deras förmåga att tänka "utanför boxen". Detta är vad vi kan se hända i detta område i Marvila-Rio.