Antalet lediga jobb som registrerats av arbetsministeriet ökar och översteg 60 000 under tredje kvartalet förra året, enligt uppgifter som Jornal de Notícias har fått tillgång till. Försäljnings-, IT- och callcentertekniker hör till de mest obesatta lediga jobben.

I slutet av september 2022 fanns det 61 626 jobberbjudanden som inte väckte intresse bland de arbetslösa, vilket enligt JN är 43,9 procent mer än under samma period 2021 och 19,9 procent mer än antalet lediga jobb som registrerades under andra kvartalet 2022.

Mer än en tredjedel av de lediga jobben finns i Lissabons storstadsområde (27 377). I norr fanns det 18 117 lediga platser att tillsätta och i centrum 9 844.

När det gäller typen av jobb var de flesta lediga platser för säljare, specialister inom informations- och kommunikationsteknik, personal inom direkt kundsupport samt arbetstagare inom utvinningsindustrin, byggnads- och transportsektorn.