Det nuvarande stödet till bränslepriserna, som har varit i kraft sedan början av förra året, "håller för närvarande på att omprövas för att se till att det anpassas och överensstämmer med den nuvarande utvecklingen av bränslepriserna", betonar ministeriet under ledning av Fernando Medina.

I ett uttalande som skickats till nyhetsredaktionerna uppger regeringen att om man beaktar alla gällande åtgärder "förblir sänkningen av skattebördan densamma som den som gällde under mars månad, vilket motsvarar 34 cent per liter diesel och bensin".

"Den totala rabatten på skattebördan förblir oförändrad, eftersom koldioxidskatten förblir uppskjuten, med tillämpning av 2021 års värden, och ISP-rabatterna förblir desamma jämfört med mars månad, med tanke på den utveckling av bränslepriserna som setts under de senaste veckorna", motiverar den verkställande myndigheten.

Rabatten avser det stöd som utgörs av den rabatt som tillämpas på skatten på petroleumprodukter (ISP), vilket motsvarar en sänkning av momssatsen från 23 procent till 13 procent.

På diesel är den nuvarande rabatten 18,2 cent per liter och på bensin 19 cent per liter, inklusive respektive momsrabatt, enligt finansministeriet.