Enligt ett pressmeddelande har utredningen för att bekämpa digital piratkopiering, som genomförs av den nationella enheten för bekämpning av cyberbrottslighet och teknisk brottslighet (UNC3T) i samarbete med det offentliga ministeriet (MP), uppkommit efter ett klagomål från några av de största nordamerikanska företagen inom den audiovisuella sektorn, nämligen Disney, Paramount Pictures, Universal City Studios, Columbia Pictures, Warner Bros, Netflix och Amazon.

Klagomålet riktade sig mot en "internationell kriminell grupp som är allmänt känd i de olagliga forumen för delning av filmiskt innehåll genom EVO Release Group", som, hävdade PJ, "var en av de mest aktiva piratgrupperna i världen när det gäller spridning av upphovsrättsligt skyddade audiovisuella produkter" sedan 2019.

Inom ramen för operationen "EVO 1.2" genomfördes husrannsakningar i Portugal, IT-material hade beslagtagits och tre åtalade ställdes inför rätta misstänkta för att vara en del av EVO Release Group.

Den påstådda ledaren för gruppen i Portugal häktades och utsattes för flera tvångsåtgärder, såsom förbud mot kontakt med de andra tilltalade, förbud mot tillgång till vissa "webbplatser" och tillhörande servrar samt förbud mot förvärv av datorutrustning.

"Gruppen gjorde olika audiovisuella innehåll (nämligen filmer och serier) som olagligt tagits från offrens servrar tillgängliga genom P2P-delning, vilket orsakade en förlust på mer än 1 000 000,00 euro", står det i uttalandet.

PJ:s utredning, som inleddes i början av 2022, visade att EVO Release Group agerade genom att extrahera innehållet från de berörda enheterna och omkoda det med specialiserat datormaterial för att sedan distribuera det på olagliga plattformar på Internet.

Gruppens servrar som lagrade olagligt innehåll fanns i USA och FBI samarbetade för att inaktivera dem.