Förlossningarna kommer bara några månader efter att åtta av djuren återinfördes till landet från Namibia och ytterligare tolv från Sydafrika. Många har välkomnat artens återkomst, även om vissa forskare har ifrågasatt att kapaciteten för geparden i parken kan ha överskattats.