"Det finns en ny marknad som vi kallar VFR (visiting friends and relatives) eftersom det finns många utländska personer som bor i Portugal just nu och som får många besök av vänner och familjemedlemmar, något som inte fanns före pandemin".

Enligt Nuno Costa och enligt Publituris har det sedan Covid-19-pandemin skett flera förändringar i trafiken på Lissabons flygplats, som fått "mer än 20 procent passagerare som är bosatta i Lissabonområdet men som är utlänningar".

"Dessa är utlänningar som bor i Portugal och som har resebehov. Därför finns det en ny marknad", tillade chefen för ANA Aeroportos, som var en av talarna i panelen "What Tourism tomorrow? Hur många miljoner turister år 2027? Låg kostnad - en oundviklig affärsmodell?".

Den kommersiella chefen för luftfart vid ANA Aeroportos de Portugal anser därför att det är nödvändigt "att titta på denna marknad och dra nytta av de möjligheter som dessa nya marknader medför".

Affärstrafik

Men pandemin medförde också förändringar när det gäller affärstrafiken, och Nuno Costa avslöjade att affärstrafiken "har förändrats mycket" och att den ännu inte har återhämtat sig från effekterna av Covid-19.

"Covid-19 medförde några viktiga förändringar för passagerarna. Affärstrafiken har förändrats mycket. Genom de undersökningar som vi gör på Lissabons flygplats har vi till exempel märkt att affärstrafiken har minskat, att andelen passagerare som reser i affärer har minskat", förklarade han.