Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE): "I motsats till den ekonomiska aktiviteten i Portugal, där BNP sjönk kraftigt i samband med Covid-19-pandemin (-6,5 procent), ökade DNPA (nationella utgifter för miljöskydd) med 2,2 procent 2020.

DNPA uppgick till 3 334,4 miljoner euro det året, vilket motsvarar 1,7 procent av BNP (bruttonationalprodukten).

"Samhällen stod för mer än hälften av DNPA (53,3 procent), medan offentliga förvaltningar och ideella institutioner för familjer stod för 25,8 procent och familjer för resterande 20,9 procent".

Avfallshantering (40,3 procent) och hantering av avloppsvatten (32,4 procent) utgör de största bidragen till denna utgift, med offentlig utbildning på miljöskyddsområdet som "tar sig uttryck", enligt uttalandet från INE, som specificerar att "forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för miljöskydd stod för 21,8 procent" och att det är "inom dessa institutionella sektorer som FoU bidrog mest till DNPA".

År 2020 utgjorde sysselsättningen inom miljöskydd "1,0 procent av den nationella sysselsättningen" och ökade med 8,3 procent, efter att ha minskat med 2,2 procent i ekonomin. När det gäller investeringar i tjänsteproduktion ökade de med 10,2 procent.

Vid en jämförelse med övriga länder i Europeiska unionen och med 2019 som det sista året med tillgängliga uppgifter, "låg DNPA:s vikt i BNP (1,7 procent) under genomsnittet för EU27 (2,0 procent)" och Portugal intog den 20:e platsen i förhållande till denna 'per capita'-utgift, med 317,30 euro per invånare, nästan hälften av genomsnittet för EU27 (629,60 euro).