Enligt Jornal de Negócios, som bygger på preliminära uppgifter som nyligen offentliggjorts av Eurostat, uppnådde Portugal under 2019 den bästa nivån av approximation till den genomsnittliga europeiska förmögenheten sedan slutet av statsskuldskrisen (79 %). BNP per capita sjönk sedan under de följande åren och har nu ökat igen, till 77 %. Samma värde som Ungern och Rumänien.

Det innebär att det bara finns fem länder i EU, av 27 medlemsstater, som har en lägre köpkraft än portugiserna: Lettland (74 %), Kroatien (73 %), Grekland (68 %), Slovakien (67 %) och Bulgarien (59 %).

I motsatt riktning går Luxemburg och Irland, som har den överlägset högsta BNP per capita i EU och som är mer än dubbelt så hög som genomsnittet för regionen: 261 % respektive 234 %.