En källa på IP bekräftade för Lusa datumet för återöppnande av korsningen efter brorehabiliteringen, som inleddes i oktober 2021.

I oktober 2021 meddelade IP att bron som ritades av Théophile Seyrig, medarbetare till Gustave Eiffel, och som öppnades 1886, skulle bli föremål för rehabiliteringsarbeten som skulle pågå i ungefär ett år.

I september förra året medgav dock IP att utförandet av arbetena skulle försenas till mars i år, en tidsfrist som också slutade med att skjutas upp med två veckor.

Joana Moita berättade för Lusa den 15 mars att förseningarna berodde på att man upptäckt fler problem i brostrukturen än vad som ursprungligen planerats.

"Först efter att ha tagit bort färgen här på bron kunde vi konstatera att det fanns fler avvikelser än vad vi räknat med och som förutsetts i projektet", förklarade hon.

Kostnaden för arbetet, som ursprungligen beräknades till 3,3 miljoner euro, hamnade på 4,2 miljoner euro, både på grund av det mer komplicerade ingreppet än väntat, men också på grund av råvarukrisen, som hänger samman med kriget i Ukraina, enligt samma tjänsteman.

Tjänstemannen uppskattade att interventionen kommer att hålla så att en ny inte behövs på "minst 30 år eller mer".