"Detta meddelande, som åtföljs av en länk till en falsk sida som på ett otillbörligt sätt använder bilden av Direct Social Security, anger att medborgaren har bidrag för att tas emot av Social Security och ber om att få fylla i uppgifter om bankkreditkort", säger ISS i ett uttalande.

ISS rekommendation är enkel: "Om du får ett meddelande som är identiskt med det här meddelandet bör medborgaren inte klicka på länken".

"Detta är en nätfiskeåtgärd som kan ha som mål att erhålla konfidentiell information eller utpressa pengar från medborgaren, och som använder socialförsäkringsidentiteten för ändamålet".

Men "om du har svarat på den information som begärs i SMS:et bör du omedelbart kontakta din bank och förklara vad som hänt".

"Social Security skickar ALDRIG länkar via SMS eller ber om bankuppgifter (kreditkort). IBAN-uppdateringen sker via Social Security Direct, efter autentisering med ett lösenord".