"PSP vädjar till alla medborgare som dagligen eller tillfälligt använder elektriska skotrar att göra det med respekt för andra användare av allmänna vägar, antingen för sin egen eller andras säkerhet", står det i polisens Facebook-inlägg.

PSP påminner alltså om att skotrar måste cirkulera på cykelbanor eller, om sådana saknas, på körbanan.

På trottoarerna får endast "barn upp till 10 år som inte utsätter fotgängare för fara" cirkulera.

I veckan förbjöd Paris användningen av elektriska skotrar i staden. Lissabon däremot valde, med tanke på antalet klagomål, att fastställa nya regler för användningen, något som redan har haft en viss effekt, enligt vice ordföranden för Lissabons stadsfullmäktige, Filipe Anacoreta Correia, även om det fortfarande är "tidigt" att utvärdera, eftersom den nya förordningen bara är cirka 60 dagar gammal.