Enligt uttalandet genomförs pilottestet i samarbete med företag som LIDL, Coca-Cola och Elis, och de logistikoperatörer som deltar är Atlantic Cargo, HAVI, Transportes J Amaral och Transportes Florêncio Silva.

Enligt en rapport från NM kommer 400 000 liter 100 procent förnybar diesel att användas under tre månader, vilket innebär en besparing på över 1 100 ton koldioxid. Detta motsvarar 27 flygresor mellan Lissabon och New York.

Det bör erinras om att Repsol sedan förra året har genomfört flera pilotförsök i Spanien för att minska koldioxidutsläppen från tunga vägtransporter.

Avancerade biobränslen och syntetiska bränslen har noll nettoutsläpp och är viktiga för att minska koldioxidutsläppen inom sektorer där elektrifiering är svårare, t.ex. tunga vägtransporter, luftfart och sjöfartsindustrin.