Enligt en rapport från Expresso, som bygger på den senaste löneguiden från rekryteringsföretaget Hays för den nationella marknaden, tjänar en yrkesutövare som arbetar i Porto i genomsnitt nästan 11 procent mindre än vad han eller hon skulle tjäna i Lissabon, om han eller hon arbetar i samma funktion, inom samma bransch, med samma erfarenhet och ibland till och med hos samma arbetsgivare.

När det gäller karriärer på upp till fem år tjänar en arbetstagare i Lissabon år 2023 2 560 euro mer brutto per år än en person som utför samma uppgifter i Porto.

Samma sak gäller inte för arbetstagare med en karriär på mellan sex och tio år och över tio år, där löneskillnaden mellan personer som arbetar i Lissabon och Porto ökar med 10,9 % i båda fallen, år 2023 jämfört med 2019.

"Inom energisektorn har till exempel en inköpschef (som ansvarar för att optimera inköpsprocesserna) en genomsnittlig årlig bruttoinkomst som är 41 % lägre än vad som praktiseras i Lissabon. Och skillnaderna har till och med ökat. Jämfört med 2019 har löneklyftan mellan arbetstagare i Lissabon och Porto förvärrats för yrkesverksamma i början av sin karriär", skriver publikationen, som analyserade totalt 307 yrken från 13 verksamhetssektorer, i båda städerna.