Resultaten offentliggjordes nyligen av Pordata, som rapporterar att detta värde ligger något över genomsnittet för Europeiska unionen.

När det gäller den nationella regeringen är 35,1 % av ledamöterna kvinnor (jämfört med 33,9 % för genomsnittet i EU). Detta är en indikator som har utvecklats positivt i Portugal under de senaste två decennierna - 2003 låg denna procentandel på 18,9 % (jämfört med 22,6 % i Europeiska unionen som helhet).

När det gäller den lagstiftande församlingen är 35,7 % av de portugisiska parlamentsledamöterna kvinnor. Ännu en gång skiljer sig Portugal 2022 från det europeiska genomsnittet, där endast 32,5 % av ledamöterna är kvinnor. Det handlar om en avsevärd ökning jämfört med de 20,5 % som noterades 2003 (en procentsats som redan det året var 21,1 % om man tar hänsyn till de 27 medlemsstaterna som helhet).

År 2022 utmärkte sig Belgien som det land i det europeiska blocket med högst andel kvinnliga ledare (55 %), följt av Finland (52,9 %) och Tyskland (50 %). I botten av tabellen återfinns å andra sidan Ungern (6,7 %), Rumänien (9,1 %) och Tjeckien (11,8 %).

Det var i Sverige som kvinnorna var mest representerade i parlamentet (46,4 %), medan Finland (45,5 %) och Belgien (43,8 %) stod på samma plats. Här utmärker sig Ungern (13,1 %), Cypern (14,3 %) och Grekland (19 %) av de sämsta skälen.