År 2021 var den genomsnittliga lönen för en person i åldern 35-44 år (1 510 euro) 19,6 % högre än för en ung vuxen i åldern 25-34 år (1 263 euro), enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE).

INE:s uppgifter från NM visar också att samma år hade 69 % av kvinnorna en bruttomånadslön som högst motsvarade den genomsnittliga lönen på 1 354 euro som observerades i denna befolkningsgrupp.

"Fördelningen av bruttomånadslönen i Portugal under något av de undersökta åren är positivt asymmetrisk, med en hög koncentration av arbetstagare med låga inkomster", kan man läsa.

INE drar också slutsatsen att "olika ojämlikhetsindikatorer återspeglar en liten minskning av ojämlikheten i inkomstfördelningen mellan 2019 och 2021 i Portugal".

Dessa uppgifter bygger på information från den månatliga löneförklaring som företagen skickar till skattemyndigheten och som varje månad överförs till INE.