I det finansiella direktivet 2023, som i veckan godkändes av statssekreteraren för räddningstjänst, Patrícia Gaspar, fastställs statens bidrag till kostnader som uppstår vid brandkårernas insatser inom räddningstjänstens olika operativa bestämmelser, nämligen DECIR.

Förutom ökningen av det dagliga beloppet som varje frivillig brandman kommer att få, från 61 till 64 euro, ökar också det dagliga bidraget till ledningselementen från 71 till 74,7 euro, enligt det finansiella direktivet, som Lusa har fått tillgång till.

I dokumentet planeras också en ökning med 5,1 procent av de dagliga betalningarna till den personal som integrerar insatsgrupper och andra förstärkningsgrupper.