I undersökningen, som publicerades i Journal of Biomedical Informatics, observerade man 90 personer i en arbetsmiljö som återskapats i laboratoriet och utvecklade en modell med hjälp av algoritmer.

Stressade personer flyttar muspekaren oftare och mindre noggrant och färdas längre sträckor på skärmen, förklarade Mara Nägelin, matematiker vid ETH.

Å andra sidan använder de som är avslappnade datormusen på kortare och mer direkta sätt för att nå sin destination på skärmen, och tar längre tid på sig för att göra det.

När det gäller användningen av tangentbordet gör personer som är stressade i arbetsmiljön fler misstag när de skriver, till skillnad från dem som är avslappnade, som skriver med färre men längre pauser.

Sambandet mellan stress och tangentbordsskrivande och musbeteende kan förklaras med den så kallade neuromotoriska brusteorin.

"Ökade stressnivåer påverkar vår hjärnas förmåga att bearbeta information negativt. Det påverkar också våra motoriska färdigheter", förklarar Jasmine Kerr, medförfattare till studien.