Med de nya testarna kommer det totala antalet testare att uppgå till 200. Med de nya testarna räknar RSA med att den eftersatta mängden sökande kommer att återgå till målnivåerna för kundservice i slutet av första kvartalet 2024. För närvarande måste vissa förhoppningsfulla förare vänta upp till ett år på att få göra sitt körprov.