I en kommentar till bedömningen framhåller Fitch att budgetunderskottet har minskat till 0,4 % av bruttonationalprodukten (BNP) år 2022, men förutspår att det kommer att stiga till 1,2 % i år på grund av minskade skatteintäkter, ökade utgifter och en "försvagad" ekonomi, innan det sjunker igen år 2024.

Minskningen av den offentliga skuldkvoten i förhållande till BNP betonas också av den amerikanska myndigheten, som förutspår att den kommer att sjunka från 113,9 % år 2022 till 109,1 % i år och till 105,4 % år 2024.

"Trots denna nedåtgående trend är statsskulden fortfarande den näst högsta i ratingkategorin 'BBB' och vår prognos för 2024 är nästan dubbelt så hög som medianen i kategorin (cirka 56 %)".

Trots att han förväntar sig en svagare tillväxt under första halvåret i år tror han på en återhämtning av aktiviteten från och med andra halvåret, med stöd av offentliga investeringar, med ett snabbare genomförande av EU-medel och förbättrade ekonomiska utsikter i Portugals viktigaste handelspartner.

På så sätt reviderar man upp prognosen för Portugals BNP-tillväxt från 1 procent till 1,3 procent i år och räknar med en tillväxttakt på 2,4 procent 2024.

Man förutspår också att inflationen kommer att sjunka "kraftigt" på grund av de minskade energipriserna och nå 5,5 % i år, för att sedan sjunka till 2,9 % 2024.