I ett uttalande uppger GNR att insatsen, som sker inom ramen för det europeiska nätverket för trafikpoliser(RoadPol), kommer att pågå fram till söndag och att inspektioner kommer att ske på vägar med hög trafikvolym eller hög olycksfrekvens.

GNR uppger att man förra året registrerade totalt 78 896 trafikolyckor, varav minst 3 816 hade för hög hastighet som huvudorsak.

GNR nämner också att 119 651 hastighetsöverträdelser registrerades under 2022.