"Denna revidering av prognoserna för den ekonomiska tillväxten kommer att göra det möjligt för oss att se över vår redan solida lista över åtgärder", sade finansminister Fernando Medina i Lissabon och signalerade att ministerrådet "redan i dag" kommer att genomföra denna översyn, och tillade att innehållet i detta regeringsmöte kommer att presenteras för landet av premiärminister António Costa.

Fernando Medina presenterar i dag stabilitetsprogrammet (SP) 2023-2027, ett dokument där regeringen reviderar upp tillväxtprognosen för den portugisiska ekonomin för 2023, jämfört med den prognos som presenterades i statsbudgeten för 2023(OE2023), och där man fortfarande räknar med en minskad inflation och förutspår ett underskott på 0,4 procent - i linje med siffran för 2022.

På frågan om han hade utrymme att ytterligare minska underskottet 2023 svarade finansministern att ja, att "det finns [mer utrymme]", och tillade att regeringens alternativ var att ge mer stöd till familjerna i stället för att ytterligare minska underskottet.