Medlen utgör den intelligenta specialiseringsstrategin för norra Europa för perioden 2021-2027 och absorberar mer än 30 % av de tre miljarder euro i regionala medel som tilldelats regionen och som förvaltas av kommissionen för samordning och regional utveckling i norra Europa(CCDRN).

Strategin definierar de områden som betraktas som regionala värdekedjor och som kommer att styra tillämpningen av gemenskapsmedel fram till 2027, med de val som regionen gjorde "i en övning som i hög grad deltog av den akademiska världen, företag och företagssammanslutningar", enligt ministern för territoriell sammanhållning, Ana Abrunhosa.

Ministern deltog i presentationen av strategin, som ägde rum på Braganças polytekniska institut(IPB), och förklarade att den "anger de prioriterade områden där den representerar regionens val när det gäller finansieringsalternativ på området vetenskap och konkurrenskraft".

CCDRN:s ordförande, António Cunha, preciserade de "åtta prioriterade områdena för det regionala åtagandet som har att göra med verkligheten och ambitionen för regionens framtida utveckling".

Innovation är ledordet för denna strategi som "villkorar de val som regionen kommer att göra", som ministern påpekade.

"De senaste resultaten av ett arbete som utförts av Europeiska kommissionen - konkurrenskraftsindexet - placerar den norra regionen som den andra region som har gjort det största språnget när det gäller innovation, och detta är resultatet av investeringen av EU-medel", sade hon.