"Banken säkrade den kvot av sedlar som den tilldelats enligt det avtal som undertecknats med Österrikes och Belgiens centralbanker och gav produktionen till Valora, som levererade 108 miljoner 20-eurosedlar och 78,4 miljoner 10-eurosedlar", står det i BdP:s "Monetary Issuance Report" för 2022.

Var och en av de nationella centralbankerna i euroområdet producerar årligen ett begränsat antal valörer av eurosedlar, i en mängd som motsvarar en andel av Eurosystemets totala produktion.

"Denna decentraliserade produktionsmodell garanterar större effektivitet i produktionsprocessen och större enhetlighet i sedlarnas kvalitet, samtidigt som utbytet av de olika valörerna som produceras mellan de nationella centralbankerna gör det möjligt att tillgodose varje medlemsstats behov av sedlar", förklarar BdP.

I Portugal har produktionen av eurosedlar sedan euron infördes tilldelats Valora, och enligt ett avtal som upprättades 2018 med Österrikes och Belgiens centralbanker slogs produktionskvoterna för eurosedlar från de tre centralbankerna samman och denna produktion fördelades på ett rättvist sätt mellan Valora och det österrikiska tryckeriet.

"Fram till april 2022 ökade efterfrågan på sedlar, drivet av invasionen av Ukraina och den därav följande rädslan för att avbryta betalningssystemens normala funktion, men denna tillväxt motverkades delvis, från och med juli, av effekten av stigande räntor. Europeiska centralbankens ränta, vilket höjde alternativkostnaden för att inneha denna typ av tillgångar och på så sätt främjade en större återgång av sedlar till centralbankerna", detaljerar han.