I mars ökade det belopp som samlades in genom programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI) med 126,5 procent jämfört med samma månad 2022 (34,6 miljoner euro), till 78,4 miljoner euro. Jämfört med februari, då det samlades in 55,2 miljoner euro, var ökningen 42 procent.

Förra månaden beviljades 163 gyllene visum enligt Lusa, varav 119 för förvärv av fastigheter (70 för stadsrenovering) och 44 för kapitalöverföring. Återigen beviljades inga ARI via skapande av arbetstillfällen.

Det belopp som samlades in genom köp av fastigheter uppgick till totalt 57,2 miljoner euro, varav 23,7 miljoner euro avsåg förvärv för stadssanering, enligt uppgifter från utlännings- och gränsbevakningsmyndigheten(SEF).


USA:s dominans


I mars "detroniserade" USA Kina på listan över de länder som fick flest gyllene visum under den aktuella månaden. USA fick 28 gyllene visum, Kina 23, Storbritannien 16, följt av Brasilien (11) och lika många som Sydafrika (11).

I mars beviljades 262 viseringar till grupperade familjemedlemmar, jämfört med 209 i februari och 153 i januari, totalt 624 under det första kvartalet. Investeringarna i ARI uppgick till 177,2 miljoner euro under kvartalet, 42 procent mer än under samma period 2022 (124,7 miljoner euro). Totalt för första kvartalet i år utfärdades 386 gyllene visum, varav 130 i februari och 93 i januari.


Ett decennium av att locka till sig investeringar


I kumulativa termer - sedan programmet skapades, i oktober 2012, fram till februari, uppgår investeringarna till mer än 6 931 miljoner euro e. Under denna period har 11 921 ARI beviljats, varav 5 304 till Kina, 1 198 till Brasilien, 607 till USA, 568 till Turkiet och 525 till Sydafrika.

Sedan programmet inleddes har 10 874 gyllene visum beviljats genom förvärv av fastigheter, till ett sammanlagt värde av mer än 6 175 miljoner euro. Av detta belopp avser 586,2 miljoner euro köp för stadsrehabilitering.

När det gäller kapitalöverföring uppgår det ackumulerade beloppet till 755,9 miljoner euro av totalt 1 025 beviljade ARI, och under programmets mer än tio år har 22 gyllene visum beviljats genom skapande av arbete.