AirHelp, ett företag som är specialiserat på att försvara flygpassagerares rättigheter, säger att uppgifterna om punktlighet i Portugal ligger långt under förra årets siffror. År 2022 flög mer än 600 000 personer från Portugal och 25 % av dessa drabbades av någon form av störning på sin flygning.

Enligt Publituris visar studien att av de mer än 500 000 passagerare som reste från någon av de portugisiska flygplatserna, under den analyserade perioden, var det endast 66 procent som avgick vid den angivna tiden, medan 170 000 passagerare drabbades av någon typ av störning på sin flygning, vare sig det rörde sig om inställda eller försenade flygningar.

Enligt analysen var 32 % av det totala antalet passagerare som reste med de nästan 4 000 flygningar som genomfördes från Portugal under påsken försenade i mer än 15 minuter, 1 % i mer än två timmar och endast 15 flygningar var försenade i mer än tre timmar. Utöver dessa siffror påverkade 48 inställda flygningar mer än 5 000 passagerare.

I en analys av de 27 länder som ingår i Europeiska unionen konstaterade AirHelp att Portugal var det tredje minst punktliga landet, med endast 66 procent av passagerarna som inte drabbades av några störningar på sin flygning.

Under påskveckan lämnade mer än 70 000 flygplan europeiska flygplatser i Europeiska unionen och mer än nio miljoner människor tog ett flyg. Av dessa flög 75 % (cirka sju miljoner passagerare) utan att drabbas av några störningar.